#BEWHOYOUARE is de hashtag die ik onder al mijn berichten op facebook, instagram en linkedin zet.
Een duidelijk statement: Wees wie je bent! Klinkt heel gemakkelijk toch?
Je bent wie je bent. Je hoeft daar niets voor te doen, het komt als vanzelf. Lao Zi, Chinese filosoof en grondlegger van het Taoïsme (604-531 v. Chr.), zei het al
"De sneeuwgans hoeft niet te baden om wit te worden.
Jij hoeft niets te doen om jezelf te zijn."
Persoonlijkheid en Identiteit
Als persoon hebben wij allemaal een persoonlijkheid en een identiteit. Jouw persoonlijkheid is datgene wat antwoordt geeft op de vraag: 'hoe gedraag ik me, wat kan ik en hoe doe ik dat?' Jouw persoonlijkheid ligt voor groot gedeelte erfelijk vast (nature) maar ontwikkelt zich voornamelijk in je eerste twintig jaar (nurture). Jouw identiteit geeft antwoordt op de vraag: 'wie ben ik' het is de essentie van wie jij bent en geeft de uniciteit van jou aan. Het eigen karakter. Jouw persoonlijkheid en identiteit maken jouw uniek! Zoals Lao al zei: Jij hoeft niets te doen om jezelf te zijn!

"Wie ben ik"
Toch is vaak de vraag waar mensen met een burn-out mee worstelen: "Wie ben ik?
En die vraag vroeg ik mijzelf ook. Ik was het namelijk vergeten. Ik voelde niet als mijzelf. Natuurlijk was het de schuld van mijn voormalige leidinggevende voor het feit dat ik in die burn-out zat, dat ik niet als mijzelf voelde. Hij had ervoor gezorgd dat ik overwerkt was, hij hield geen rekening met mij. Hij had alles verkeerd gedaan. Hij had mijn ik weggenomen.

Echter werd mij na een aantal weken duidelijk dat het niet alleen aan die leidinggevende lag. Ik moest de vinger ook naar mijzelf wijzen. Ik was namelijk heel hard aan het werk gegaan met mijn persoonlijkheid en mijn identiteit. Om die te maken zoals ik dacht dat men vond wie ik moest zijn. En alle signalen die ik aan mijzelf gaf dat het niet goed voelde had ik opzij geschoven. Mijn ik moest beter, want zoals ik het nu deed was niet goed.

Houden van jezelf
Ik hield niet meer van mijzelf en daardoor mocht ik niet meer mijzelf zijn. Dat was een harde realisatie. Om uit die burn-out te komen was het dus heel belangrijk voor mij om weer in contact te komen met mijzelf, te ontdekken wie ik ben en weer van mijzelf te gaan houden. Te accepteren dat ik goed genoeg ben. Voor mij heeft mindfulness en meditatie heel erg geholpen. Door meditatie heb ik rust gevonden en in deze rust heb ik de gedachten van "wie ik moet zijn volgens anderen" losgelaten en verandert naar "dit ben ik en ik mag er zijn."

Geen drempels
Daarbij zeg ik niet dat het heel gemakkelijk is en dat je meteen weer weet wie je bent en wat het is wat je echt wilt gaan doen in je leven, in je loopbaan. Ik kwam te staan voor wat ik voelde als hele hoge drempels. De valkuil waar ik toen inviel wad dat ik weer heel hard aan het werk was. Want ik moest nu toch gaan onderzoeken wie ik echt ben en daar moet ik dan toch het antwoord op hebben, anders kan ik niet door. Wat wil ik, waar word ik gelukkig van. Zoeken, zoeken en zoeken. Tot op een gegeven moment ik een citaat tegen kwam van Paulo Coelho, Braziliaanse schrijver, die het volgende zei:

"Misschien gaat de reis niet zozeer om iets worden.
Misschien gaat het om het niet-worden van alles dat niet echt jij is,
zodat je kunt zijn wie je eigenlijk moest zijn in de eerste plaats."


Plotseling besefte ik dat ik weer heel hard aan het werk was. Dat ik de weg weer vol drempels zag. Echter door het los te laten en te beseffen dat er eigenlijk geen drempels meer zijn maar dat de weg voor mij openligt, zorgde ervoor dat ik daadwerkelijk in contact kwam met mijn ik. Weer vertrouwde op mijzelf, wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan.

Vandaar de hashtag #BEWHOYOUARE onder mijn berichten.
Dat is mijn mantra geworden om in contact te blijven met mijzelf.
Maar het is ook mijn groet als het ware voor jou! Dat ook jij (weer) op een weg zonder drempels kan lopen en weet wie jij bent, wat jij wilt en wat je kunt.Met warme groet,

Astrid_____________________

> Eerdere blogs

foto van uniquedesign52 via Pixabay