Regelmatig hoor ik tijdens coachgesprekken: "Ik vermijd graag conflicten". En heel eerlijk heb ik die gedachten zelf ook heel lang gehad. Want wanneer er een conflict is, is er onrust, disharmonie. Ten minste die gedachte had ik en zoals ik gemerkt heb vele anderen met mij.
"Geen conflict maakt elke dynamiek, vooruitgang en groei onmogelijk."
Maar er bestaat geen leven zonder conflict. Het lijkt een ideale situatie maar dat is het zeker niet. Stel je eens voor dat iedereen het altijd met elkaar eens is, dat alles altijd precies verloopt zoals je het zou wensen? Perfect toch? Of toch ook wel saai? En wat leer jij dan nog op het moment dat er geen conflict is? Geen conflict maakt elke dynamiek, vooruitgang en groei onmogelijk. Want groei heeft tegenstand nodig.

Teken van belangstelling
Het moment dat jij beseft dat je conflicten nodig hebt om zelf ook te kunnen groeien, zou je een conflictsituatie ook kunnen gaan zien als een teken van belangstelling. Iemand die met jou het conflict aangaat is iemand die in het leven staat. Juist omdat mensen met elkaar willen leven, zijn ze bereid af en toe ruzie te maken en conflicten aan te gaan. Zo niet, dan zou onverschilligheid troef zijn! Wellicht doet die collega zo moeilijk en neemt in twijfel waarom nou jij bepaalde activiteiten moet doen, omdat hij ziet hoe druk jij het al hebt. Maakt hij zich zorgen om jou maar weet niet goed hoe hij dit moet aankaarten.

Hoe om te gaan met conflicten
Conflicten kunnen je dus verder brengen, nieuwe ontwikkelingen in gang zetten en iets duidelijk maken. Ten minste, als het conflict wordt aangegaan om duidelijkheid te scheppen en niet om je gelijk te halen. Probeer daarom niet koste wat het kost conflicten te vermijden. En je kunt het leren om met conflicten om te gaan, want conflicten heeft alles met communicatie te maken.
foto van Geralt via Pixabay
Zo nu en dan een conflict is niet erg!
Een 2-tal tips om effectief om te gaan met conflictsituaties:

Zoek naar het gezamenlijke doel
Over het algemeen is er altijd wel een hoger doel waar beide partijen voor streven. Op het eerste gezicht lijkt het vaak in een conflict dat er tegenstrijdige doelen zijn. Maar op het moment dat je gewoon direct de vraag stelt: "Wat is jouw einddoel?" blijkt vaak dat jullie hetzelfde willen. Of dat er in ieder geval overeenkomsten zijn. Zoek die overeenkomsten op. Zo word je in plaats van tegenstanders, medestanders.

Herken en erken jullie verschillen in voorkeursgedrag
Zoals gezegd gaat het om communicatie. Het feit is dat je niet niet kunt communiceren. Wat je wel kunt leren is ontdekken wat jouw voorkeursgedrag is en daarmee ontdekt hoe jij communiceert en hoe jij op anderen overkomt. Daarnaast kan je leren om te ontdekken wat het voorkeursgedrag van de persoon is waarmee jij in conflict bent. Zodra jij jouw eigen gedrag en het gedrag van de ander kunt herkennen en erkennen zal je zien dat communiceren soepeler zal gaan. Jij kunt beter verwoorden waar jij tegenaan loopt en wat jouw behoeften zijn. Daarnaast lukt het jouw beter om, met behulp van de feedbackregels, te verwoorden wat het gedrag van de ander met jou doet. Op die manier kunnen jullie ook weer dichter bij dat gezamenlijke doel komen zoals genoemd in de eerste tip.

Durf het gesprek aan te gaan
Graag zou ik een definitie willen geven van een conflict. Deze definitie heeft mij persoonlijk heel erg geholpen om conflicten niet meer uit de weg te gaan, en het ook niet erg te vinden wanneer mensen om mij heen in een conflict zitten. Mijn definitie van een conflict is: Een conflict is een gesprek tussen partijen die zich betrokken voelen.
Dat men elkaar niet altijd even goed hoort heeft dus met die communicatie te maken, met het feit dat men elkaars voorkeursgedrag niet herkent en erkent. Emoties spelen op en daardoor wordt het moeilijker om in gesprek te blijven.

Ik wil je uitdagen om de conflicten niet meer uit de weg te gaan, maar om juist het gesprek aan te gaan.

Wil jij ontdekken wat jouw voorkeursgedrag is en hoe jij die van de ander kunt ontdekken zodat jij mijn uitdaging aan kunt gaan? Geen probleem, neem gerust contact op om te kijken wat ik daarin voor je kan betekenen:
stuur me een e-mail


Met warme groet,

Astrid


_____________________

> Eerdere blogs


"Zoek die overeenkomsten op.
Zo word je in plaats van tegenstanders, medestanders."