"Weet je zeker dat je man autisme heeft? Hij kijkt mij namelijk gewoon aan en ik kan een normaal gesprek met hem voeren!"

Deze opmerking heb ik al regelmatig gehoord wanneer ik vertel dat mijn man op het autisme spectrum zit. Hier loop ik tegen het klassieke vooroordeel van autisme aan. De meeste mensen hebben het beeld voor zich uit deel 1* van deze reeks. De wiegende man, die je niet aankijkt en een bepaalde zin herhaalt.

Het is echter zo dat wanneer je iemand met autisme hebt ontmoet, dan heb je iemand met autisme ontmoet. Natuurlijk zijn er wel kenmerken aanwezig. Zoals uitgelegd in deel2 ** van deze reeks, kan autisme het beste worden omschreven als verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.

Subtypes***
Ook al wordt er tegenwoordig officieel alleen gesproken over ASS (Autisme Spectrum Stoornis), in de volksmond worden toch nog heel vaak de subtypes binnen autisme gebruikt. Een kort overzicht van deze subtypes en wat er onder ASS wordt bedoeld. (vind je dit wel prima en wil je meteen weten wat de kenmerken van autisme zijn, scroll dan door naar de titel “kenmerken autisme”)

Klassiek autisme: Bij mensen met klassiek autisme is er sprake van beperkte interessegebieden, herhalingsgedrag en problemen op het gebied van sociale communicatie en sociale interactie. Wat opvalt, is dat er in de kindertijd van mensen met klassiek autisme sprake is van een taal achterstand. Zij kunnen een normale tot hoge intelligentie hebben, maar er kan ook sprake zijn van een verstandelijke beperking.

PDD-NOS****: Bij mensen waar PDD-NOS geconstateerd is, is er sprake van problemen op sociaal gebied, maar niet van beperkte en repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten. Iemand met PDD-NOS heeft bovengemiddeld veel autismekenmerken, maar niet genoeg voor de diagnoses klassiek autisme of Asperger.
[Eigen foto]
Weet jij wat autisme is? - deel 3
Met warme groet,

Astrid


_____________________

> Eerdere blogs[foto van Qimono via Pixabay]
Syndroom van Asperger: Mensen met het syndroom van Asperger hebben een normale tot hoge intelligentie en geen taalachterstand, ook niet in de kindertijd. Dit in tegenstelling tot de mensen met klassiek autisme. De komst van de diagnose syndroom van Asperger veranderde het beeld van autisme ingrijpend. Voor die tijd kregen vooral mensen met een verstandelijke beperking een autismediagnose. Dankzij de nieuwe diagnose drong het langzaam tot de maatschappij door dat óók mensen met een normale tot hoge intelligentie autisme kunnen hebben. Ondertussen is bekend dat de meeste mensen met autisme een normale tot hoge intelligentie hebben.

ASS: Mensen met ASS hebben problemen op het gebied van sociale communicatie en sociale interactie. Er is sprake van beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten. En er is over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels.Kenmerken autisme***
Fijn dat er allerlei definities zijn, maar de meest gestelde vraag is dan toch wel "Hoe herken ik dat iemand op het autisme spectrum zit?" Om dat zeker te weten is het uiteraard verstandig om je officieel te laten diagnosticeren, bij een erkende instantie. Echter kan ik wel een aantal kenmerken noemen die wellicht een vermoeden kunnen bevestigen.

Waarbij ik wil herhalen dat wanneer je iemand hebt ontmoet met autisme, je iemand hebt ontmoet met autisme. Ieder persoon heeft ook weer zijn eigen persoonlijkheid en is opgegroeid in een bepaalde omgeving.

Kenmerken die vaak in verband gebracht worden met autisme zijn:
• Problemen op sociaal gebied/minder goed ontwikkelde sociale intuïtie
• Moeite met (onverwachte) verandering
• Dingen heel letterlijk nemen
• Eerlijk en recht door zee
• Uitstekende detailwaarneming
• Goed in analyseren
• Niet graag over koetjes en kalfjes praten
• Goed in het herkennen van patronen
• Moeite met het bewaren van overzicht
• Loyaal
• Buiten vaste kaders kunnen denken
• Perfectionistisch
• (Ogenschijnlijk) geen interesse voor anderen tonen
• Nauwkeurig
• Over- of juist ongevoelig voor zintuiglijke prikkels
• Heel intensief bezig zijn met een beperkt aantal onderwerpen
• Hyperfocus
• Talent voor specialisatie
• Voorkeur voor een op een contact
• Tragere informatieverwerking

Heb ik nou ook autisme?
Nou kun je naar de kenmerken kijken en denken: hmm, ik herken een aantal kenmerken bij mijzelf. Volgens mij heb ik ook autisme.
Weet dan dat autismekenmerken bij alle mensen in meer of mindere mate voorkomen. Zo vinden veel mensen het prettig om vaste routines aan te houden of om zich langere tijd intensief met één onderwerp bezig te houden. Ook problemen op sociaal gebied zijn veel mensen niet vreemd. Het is echter zo dat pas een diagnose autisme wordt gegeven, wanneer deze kenmerken zorgen voor serieuze lijdensdruk (klachten worden als zwaar ervaren) of voor grote problemen op levensgebieden als werk, vrije tijd en relaties.

In het geval van mijn man hebben we de diagnose ook pas gekregen op zijn 43ste. Op dat moment kwam er teveel samen waardoor hij het gevoel kreeg de controle te verliezen. In een burn-out preventie traject kwam naar voren dat er wellicht sprake was van autisme. Omdat wij het vermoeden zelf ook al hadden, is hij naar de huisarts gegaan en in het diagnose traject gestapt. Hij ondervond dus duidelijk problemen op levensgebieden zoals werk en relaties.

Volgende keer
In de volgende aflevering van "Weet jij wat autisme is" zal ik ingaan op prikkelverwerking.---

Bronnen/verwijzingen/definities
* https://www.linkedin.com/pulse/weet-jij-wat-autisme-deel-1-astrid-palthe/
** https://www.linkedin.com/pulse/weet-jij-wat-autisme-deel-2-astrid-palthe/
*** website NVA
**** PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anderszins omschreven). Pervasief betekent dat het invloed heeft op de totale ontwikkeling. Hierbij kan het gaan om sociale vaardigheden, relaties of motoriek, maar ook om gevoelens, fantasie en begrip van de omringende wereld.