Ons leven is op dit moment totaal anders dan we gewend zijn.
Het coronavirus zorgt ervoor dat we niet zoals normaal naar ons werk kunnen. Niet zoals normaal kunnen sporten. Niet zoals normaal onze boodschappen kunnen doen. Niet zoals normaal onze sociale contacten kunnen onderhouden. En ga zo maar door.

Die veranderingen zorgen voor onrust bij mensen. We gaan bijvoorbeeld boodschappen hamsteren of we gaan tegen het advies van de overheid in uitgebreid in het bos lopen. Maar ook zorgt het voor hele mooie initiatieven waarin we op afstand toch meer met elkaar in contact komen. Bloemisten die bloemen afleveren bij ziekenhuizen. Honderdtachtig radiostations die op hetzelfde tijdstip “You’ll never walk alone” draaien. Of restaurants die pannenkoeken afleveren bij verzorgingstehuizen. Noem het maar op. Al met al proberen we het leven toch zo goed mogelijk voort te zetten.

Echter, op het moment dat er autisme in je leven is, zal dit niet zo gemakkelijk gaan en ik zal uitleggen waarom.


Geen onrust, maar stress
Wanneer je mijn reeks over "Weet jij wat autisme is?" een beetje gevolgd hebt, weet je ondertussen dat de informatieverwerking bij mensen met het autisme spectrum stoornis (ASS) anders werkt.*
De informatie die bij hen binnenkomt, doet dat op een heftiger manier dan bij mensen zonder ASS. Omdat hun brein continu in een verhoogde staat van alertheid is raken ze sneller overspoeld door alle informatie en prikkels.

In het normale leven hebben mensen met ASS vaak grote problemen in de omgang met andere mensen, de overprikkeling, het moeilijk kunnen plannen, een hoge werkdruk en eenzaamheid door onbegrip en veranderingen. Al deze problemen leveren dagelijks een hoop stress op. En deze stress wordt bij mensen met ASS vaak dubbel zo sterk ervaren. Hierdoor kunnen situaties als nog dreigender en verwarrender ervaren worden.**

Wat dus betekent dat een situatie zoals wij nu meemaken met het coronavirus bij mensen met ASS niet zomaar voor onrust zorgt, maar oprecht stress oplevert. Daar moet de persoon met ASS mee om zien te gaan. Maar de omgeving kan ook zeker een rol spelen om de stress weg te nemen of de persoon te helpen omgaan met zijn stress. Hieronder geef ik voor werkgevers en voor partners van een aantal tips om in deze tijd van het coronavirus om te gaan met de stress van de medewerker / de partner.


Omgaan met stress bij autisme: 3 tips voor werkgevers
1 - Zorg zoveel mogelijk voor werkstructuur
Nu we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten werken is de structuur voor je medewerker met ASS weg. Veel mensen met ASS hebben een duidelijke scheiding tussen werk en privé. Daardoor vraagt thuiswerken een groot aanpassingsvermogen wat wellicht lastig is voor de medewerker met ASS. Want thuis is immers privé en niet werk. De omschakeling zal lastiger gaan, maar je kunt hem*** daarbij helpen. Spreek bijvoorbeeld af dat je hem op vaste momenten in de week belt om de werkzaamheden voor die dag en/of week door te nemen. Stel een werkschema op, met ook duidelijke tijden voor pauzes. Geef duidelijke opdrachten/doelen voor de werkdag en/of werkweek. Bespreek met je medewerker dat hij thuis een specifieke plek inricht waar hij werkt. Vraag wat hij daarvoor nodig heeft om dat te kunnen realiseren. Kortom zorg dat er een werkstructuur is.

2 - Focus de werkzaamheden op de talenten van de medewerker
Als werkgever ben je er bij gebaat dat je medewerker met plezier zijn werk doet. Des te meer in deze tijd van stress. Kijk nog eens goed naar de taken die je medewerker heeft en bekijk of je daarmee echt de talenten van hem benut. Wellicht dat er nu een taak bij hem ligt wat door het thuiswerken hem meer stress kost. Is het mogelijk om die taak bij een andere collega onder te brengen? En welke taak kan je de medewerker met ASS geven waarin hij tot zijn recht komt en hem daarmee ook wat rust geeft? Overleg dit met je medewerker. Hij weet tenslotte welke werkzaamheden hem bepaalde rust geven. Hij zal daardoor veel efficiënter zijn.

3 - Heldere communicatie
Zorg ten alle tijd voor duidelijke en heldere communicatie. Spreek verwachtingen uit, maak afspraken en kom deze ook na.  Zie ook punt 1 over structuur. Daarnaast komt er op dit moment van alle kanten informatie over het coronavirus over wat men wel en niet moet doen. Wees als werkgever heel duidelijk wat jij verwacht van je medewerker in deze situatie en wat je medewerker van jou mag verwachten. En als laatste, maar zeker ook belangrijkste: vraag regelmatig hoe het gaat met je medewerker.


Omgaan met stress bij autisme: 3 tips voor de partner van ASS
En daar zitten jullie dan. Allebei zeer waarschijnlijk thuis aan het werk. Wellicht hebben jullie ook kinderen en die zij nu ook thuis. Een onrustige situatie, voor jullie allemaal. Wat kan je als partner van doen om de stress thuis wat in de hand te houden.

1 - Zorg zoveel mogelijk voor structuur
Alles is anders nu. Jullie vaste ritme is door het coronavirus in de war gegooid. Het is nu belangrijk dat er een nieuwe structuur, een nieuw ritme opgesteld wordt. Ga samen zitten, bekijk wat er nu anders is en hoe jullie tot een nieuwe structuur kunnen komen. Probeer zoveel mogelijk de taakverdeling hetzelfde te houden om de verandering zo gemakkelijk mogelijk te maken. Houd ook duidelijk het verschil tussen de werkdagen en het weekend. Als je altijd de was in het weekend doet omdat je daar door de week geen tijd voor had, ga het dan nu niet plotseling wel door de week doen. Ook al heb je nu wel tijd omdat je het tussendoor zou kunnen doen. Houd zoveel mogelijk aan de bestaande structuur vast. Structuur geeft vaak rust.

2 - Herken de stress signalen
In dit alles is het belangrijk om de stress signalen van je partner te herkennen. Daarmee kan je voorkomen dat het tot een uitbarsting komt wat alleen nog maar meer stress thuis zal geven. Voorbeelden van stress signalen zijn: hoofdpijn, slaapproblemen, pijntjes in het lichaam (vaak schouder en nek), controle verliezen, rusteloos, mopperen, vertoning van ticks. Op het moment dat je een aantal signalen herkent en ook terug ziet bij je partner geef dat dan rustig aan. Ga het gesprek aan om te kijken wat jullie kunnen doen om de directe spanning weg te nemen. En voor jou als partner is het ook belangrijk om stress signalen bij jezelf te herkennen. Je partner zal de signalen bij zichzelf al moeilijk vinden om te herkennen, laat staan dat hij ze bij jou ziet. Hou jezelf dus ook in de gaten en ga het gesprek aan wanneer je voelt dat het niet goed gaat. Zie ook tip 3

3 - Goede balans in inspanning en ontspanning
De normale structuur van werktijd en privé tijd zorgt vaak wel voor een duidelijke balans tussen inspanning en ontspanning. Nu is dat anders. De activiteiten die wellicht ontspanning geven kunnen nu niet gedaan worden door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan sporten of andere buiten activiteiten. En 24/7 met elkaar thuis zitten brengt nu ook eenmaal spanning met zich mee. Des te belangrijker is het dus om wel die ontspanning te kunnen hebben. In plaats van te kijken wat nu niet kan, ga samen zitten en kijk wat er wel mogelijk is voor jullie beiden om te kunnen ontspannen. Als ik naar mijn eigen situatie kijk, pak ik nu regelmatig mijn kleurboek voor volwassenen erbij om even een uurtje te kleuren. En mijn man pakt zo nu weer iets vaker een van zijn lego projecten om af te breken en weer opnieuw op te bouwen. Okay, dan kunnen we de achtertafel niet voor andere dingen gebruiken. Maar het geeft hem wel weer rust, wat er ook weer voor zorgt dat ik rust heb.


Laatste tip
Als laatste tip kan ik het boek van Marja Boxhoorn adviseren: “Meer rust en minder stress bij autisme, een praktisch stappenplan voor volwassenen met ASS.” Het geeft inzicht in hoe stres werkt bij autisme en welke stappen er genomen kunnen worden om die stress tegen te gaan. Dit boek is geschreven voor degene met ASS maar ik heb hem als partner van en als coach ook gelezen. Het heeft mij ook weer handvaten gegeven om mijn partner met ASS beter te kunnen ondersteunen in periode van stress


Contact
Heb je na het lezen van dit stuk behoefte om erover door te praten met mij? Dat kan. Stuur mij een berichtje op contact@apcoachingtraining.nl en dan neem ik contact met je op.

In contact komen met lotgenoten: binnenkort organiseer ik mijn volgende bijeenkomst “mijn partner heeft autisme”. Houd voor meer informatie deze website in de gaten.

Inschrijven voor mijn maandelijkse nieuwsbrief kan ook. Dan blijf je sowieso op de hoogte van mijn laatste blog, activiteiten en tips. Aanmelden doe je door een bericht te sturen naar nieuwsbrief@apcoachingtraining.nl


Tot zover. Be safe, be healthy, stay inside!

---
Bronnen:
* De hele reeks “Weet jij wat autisme is?” lezen? Kijk op het blog-overzicht op deze site.
**Meer rust en minder stress bij autisme, Marja Boxhoorn, derde druk 2018, Hogrefe uitgevers, Hfst 3, blz 29
***waar hem/hij staat kan je ook haar/zij lezen
Met warme groet,

Astrid_____________________

> Eerdere blogs


[foto: stress-TheDigitalArtist_1920]
Weet jij wat autisme is? - deel 6: Autisme en stress