Coaching is een positief veranderingsproces. Vergelijk het met de veranderingen die je in de natuur ziet. Elk jaargetijde brengt haar eigen veranderingen met zich mee en zo is dat ook voor de mens. Ieder mens verandert in zijn leven, ieder mens heeft weer een eigen behoefte aan verandering en ieder mens verschilt in de mate van verandering die hij doormaakt.

De verandering teweeg brengen dat doe jij helemaal zelf. Als coach mag ik jou daarin begeleiden, faciliteren.  Jij stelt jouw doel(en), jij geeft aan wat jij wilt bereiken. En of je dat ook daadwerkelijk gaat bereiken dat ligt geheel binnen jouw eigen verantwoordelijkheid.

Op deze pagina de
volgende onderwerpen:
Wat versta ik onder coaching
Hoe ga ik te werk
Loopbaancoaching
Stress & Burn-out coaching
Stresspreventieve coaching
De begrippen stress en burn-out
Kosten Particulier
Kosten Werkgever

Wat versta ik onder coaching?


Ik kan iets heel moois bedenken, maar tijdens mijn opleiding hebben we het boek van Ien G.M. van der Pol "Coachen als Professie" gelezen en zij beschrijft het als volgt:

"Coaching richt zich, als een positief veranderingsproces, op het bereiken van doelen, en zowel op het verkrijgen van inzicht, het versterken en het helen van wat zwak of belemmerend is als het verstevigen van iemands kracht... Coaching is gericht op het bereiken van doelen (toekomst) en in mindere mate op het analyseren van problemen (verleden) al is dat soms noodzakelijk voor inzicht en om nieuwe keuzes te maken."

Coachen is dus een positief veranderingsproces. Ik vergelijk het graag met de veranderingen die je in de natuur ziet. Elk jaargetijde brengt haar eigen veranderingen met zich mee en zo is dat ook voor de mens. Ieder mens verandert in zijn leven, ieder mens heeft weer een eigen behoefte aan verandering en ieder mens verschilt in de mate van verandering die hij doormaakt.
De verandering teweeg brengen dat doe jij, als coachee, helemaal zelf. Als coach mag ik jou daarin begeleiden, faciliteren. Jij stelt jouw doel(en), jij geeft aan wat jij wilt bereiken. En of je dat ook daadwerkelijk gaat bereiken dat ligt geheel binnen jouw eigen verantwoordelijkheid.

Hoe hangt dit dan samen met die puzzelstukjes waar ik het in mijn missie over hebt gehad?
Wanneer de stukjes niet meer passen in onze puzzel moeten we de stukjes veranderen. Vaak moet je eerst ontdekken waar de stukjes zijn of wat de stukjes eigenlijk voor jou betekenen voor je kan veranderen.
Hoe ga ik te werk?

Een coach/advies traject is een traject waar je in 1 op 1 sessies met mij aan de slag gaat om jouw persoonlijke doel(en) te bereiken. Geen persoon is gelijk, daarom is ook geen traject hetzelfde. Wat heel belangrijk is dat er een klik is tussen jou en mij. Zonder klik, geen vertrouwen. Zonder vertrouwen, geen resultaat.

Naast een eerste contact per telefoon of mail  zal er altijd een eerste afspraak zijn waarin wij elkaar ontmoeten.  Dit is het zogenoemde klikgesprek waarin wij kennis met elkaar maken, de reden dat jij op zoek bent naar een coach (je coachvraag) bespreken en spreken we verwachtingen naar elkaar uit. Dit gesprek duurt zo’n 1 tot 1,5 uur en is altijd vrijblijvend. Aan het einde van het gesprek spreken we naar elkaar uit of er daadwerkelijk een klik is. Is dit niet het geval (van welke kant dan ook) of dat jouw vraag wellicht niet geheel binnen mijn expertise valt, dan zal ik kijken of er in mijn netwerk een coach is waar je wellicht wel naar toe kan.

Op het moment dat er wel een klik is en wij gaan een traject aan dan zal ik het traject op jouw vraag gaan afstemmen. Als coach vind ik het gesprek dat wij samen hebben heel belangrijk, maar daarnaast beschik ik ook over meerdere werkvormen die ik al naar gelang de behoefte, in kan zetten. Een reguliere sessie duurt 60 minuten en onderdeel van de sessie is leren en handelen naar wat je geleerd hebt. Een belangrijke werkvorm daarin is reflectie. Terugkijken op wat je hebt gedaan, hoe dat voelde, wat je ervan geleerd hebt en wat je de volgende keer eventueel anders zal doen. Aan het einde van elke sessie zal ik je dan ook vragen om een reflectieverslag te schrijven. Woorden terugzien op papier werkt vaak heel krachtig.

Ik ben een coach die heel erg handelt naar haar gevoel. Ik luister heel bewust naar mijn gevoel en speel in op wat ik van mijn coachees ook weer terug krijg vanuit hun gevoel. Mindfulness speelt in mijn eigen leven een belangrijke rol, en de aandacht die ik voor mijn leven geef, geef ik ook aan de coaching, aan jou als coachee. Mindfulness speelt daardoor zeker een rol binnen mijn coaching. De mate daarvan is afhankelijk per persoon en per traject omdat ik ook weet dat wat voor de ene persoon wel werkt dat niet perse zo hoeft te zijn voor de andere persoon.

Daarnaast ben ik een heel praktisch persoon en ga graag voor het resultaat. De volgende werkvormen zijn werkvormen die ik o.a. in kan zetten tijdens de coaching:

   • Kernkwadranten
   • Inspiratiespel
   • Voice Dialogue
   • 8 stappenplan bij stress en burn-out van Annita Rogier
   • Begeleide meditatie
   • De Olielamp
   • Waardenspel

Let op, dit is een greep uit de werkvormen. Wat ingezet wordt is afhankelijk van wat jij nodig hebt in je traject en waar jij van leert. Het gaat er uiteindelijk om dat jij jouw doel haalt!
Loopbaan coaching

Binnen loopbaan coaching komen mensen bij mij omdat ze geen helder zelfbeeld (meer) hebben en hulp nodig hebben bij het onderzoeken van hun werkelijke behoeften, waarden en doelen.  Daarnaast zijn er mensen die bij mij komen omdat ze te maken hebben met weinig zelfvertrouwen, last hebben van negatieve overtuigingen bij het inrichten van hun loopbaan of hebben net een nare ervaring gehad op het werk en kunnen niet verder voordat die verwerkt is. Het gaat er niet zozeer om wat ze willen, maar meer over wat hen weerhoudt om hun loopbaan wensen te realiseren.

Voorbeelden van coachvragen hierbij kunnen zijn*:

• Ik voel geen band meer met mijn werk. Wat mis ik en hoe kan ik die band weer herstellen?
• Ik ben best tevreden, maar voel dat er iets mist. Wat is dat?
• Ik wil eigenlijk wel ander werk/iets wat beter past binnen mijn kwaliteiten/voor mijzelf beginnen, maar iets weerhoudt mij. Wat?
• Ik vind het heel lastig om grenzen aan te geven binnen mijn werk.
• Ik heb altijd problemen of conflicten op mijn werk, met collega’s of leidinggevende, daar wil ik wel eens vanaf.
• Door de veranderingen op mijn werk is het mogelijk dat mijn functie komt te vervallen. Dit had ik nooit zo gepland, wat moet ik nu doen?
• Zoals het nu gaat ben ik straks opgebrand, uitgeblust of uitgedoofd. Wat kan ik daar nu aan doen?

*deze lijst met vragen zijn voorbeelden en niet bedoelt om als volledig te worden gezien.

Dit traject is natuurlijk een persoonlijk traject aangezien geen persoon gelijk is. Hoeveel sessies jij nodig hebt is afhankelijk van de specifieke leervraag en de verandermogelijkheden en -bereid van jou als coachee. Ik volg echter wel een bepaalde structuur, en deze structuur zal ik gedurende het traject toelichten zodat jij als coachee ook weet wat je kunt verwachten.
Om toch iets van een indicatie te geven ga ik uit van gemiddeld tussen de minimaal 3 tot maximaal 8 sessies. Daarbij streef ik erna om jou 1x per 2 weken te ontmoeten, en wanneer we wat verder in het traject zijn zal de frequentie wellicht wat afnemen om jou ook tijd te geven dat wat je geleerd hebt daadwerkelijk te implementeren.

Gaat het om een loopbaantraject in combinatie met een stress & burn-out traject dan zal het aantal sessie, afhankelijk ook van de klachten, tussen de minimaal 5 en de maximaal 15 sessies zijn. Waarbij het in dat traject zo werkt dat ik de coachee in de eerste weken wekelijks of zelfs vaker zie. De frequentie neemt af naarmate de coaching verder vordert. Bij re-integratie is de frequentie tijdelijk weer eenmaal per week en wordt na verloop van tijd weer afgebouwd.

Is loopbaancoaching iets voor jou of heb je nog aanvullende vragen neem dan vrijblijvend contact op.
Stress & Burn-out coaching

Herken jij je hierin: Je bent al een tijdje moe, futloos, hebt geen plezier meer in je werk of sociale contacten. Zelfs je hobby of je sport biedt geen ontspanning meer. Mensen om je heen zeggen eerst "neem eens wat vaker een dagje vrij”. In het begin kom je nog wel bij van die ene dag vrij, maar ook dat werkt na een tijdje niet meer. En toch ga je door want jij bent niet de enige die het druk heeft, allerlei ballen thuis omhoog moet houden en ja als jij zou uitvallen op het werk dan gaat het daar ook helemaal mis. Zonder jou redden ze het tenslotte niet….En toch merk je dat je meer onverklaarbare klachten krijgt, je bent prikkelbaarder, vergeet dingen snel, barst soms ook zomaar in huilen uit of je kan je juist helemaal niet meer druk maken om dingen (afgestompt) en slapen gaat heel slecht. Je piekert je suf... Je hebt het gevoel dat je de controle kwijt bent.

Wat duidelijk wordt vanuit de literatuur en vanuit eigen ervaring is dat het gevoel van stress, overspannenheid of burn-out vaak in relatie gezien kan worden met de loopbaan. Wat natuurlijk niet wegneemt dat mensen ook vanuit hun privé situatie een gevoel van overspannenheid kunnen ervaren. Niet voor niets wordt er gesproken over de werk-privé balans wanneer mensen in een stress situatie zitten. Of zoals ik het ook wel noem je inspanning - ontspanningsbalans.

Zoals ik het zie gaat het om de balans tussen de stukjes Kunnen-Willen-Zijn. Zelf heb ik het meegemaakt dat er totaal geen balans meer was tussen deze drie onderdelen van wie je bent. Het was zelfs zo dat ik mijn stukje van ZIJN kwijt was.  Wat Kan ik (nog)? Wat Wil ik? en Wie Ben ik eigenlijk? waren vragen waar ik heel erg mee bezig was en nu nog steeds ben. Het is heel belangrijk om dat niet uit het oog te verliezen, en allemaal dingen waar je te maken mee kan krijgen op het moment dat jouw inspanning- ontspanningsbalans ver uit balans is. En afhankelijk van de periode waarover je deze klachten hebt spreken we van stress, overspannenheid of burn-out.

Het voelt allemaal veel en je weet niet of je er ook wel weer uit komt. Echter dit kan wel, en dit hoef je ook niet alleen te doen. Als coach kan ik je begeleiden om vanuit je stress of burn-out weer te komen naar een bevlogen leven waarin jij je plek in de maatschappij weer terug hebt gevonden en meest belangrijke: dat jij weer volledige in contact staat met wie jij bent en waar jij voor staat!


Dit traject is natuurlijk een persoonlijk traject aangezien geen persoon gelijk is. Ik kan dus niet zeggen hoeveel sessies jij nodig hebt. Ik volg echter wel een bepaalde structuur, en deze structuur zal ik gedurende het traject toelichten zodat jij als coachee ook weet wat je kunt verwachten.
De hoeveelheid sessies is ook nog afhankelijk van de aard van de klachten, de specifieke leervraag en de verandermogelijkheden en -bereidheid van jou als coachee.  Om toch iets van een indicatie te geven ga ik uit van tussen de minimaal 5 tot maximaal 15 sessies. Waarbij het in elk traject zo werkt dat ik de coachee in de eerste weken wekelijks of zelfs vaker zie. De frequentie neemt af naarmate de coaching verder vordert. Bij re-integratie is de frequentie tijdelijk weer eenmaal per week en wordt na verloop van tijd weer afgebouwd.

Is stress/burn-out coaching iets voor jou of heb je nog aanvullende vragen neem dan vrijblijvend contact op. 

Let op! Als coach mag ik niet de formele diagnose van stress of burn-out geven. Dit wordt gedaan door je huisarts. Wat ik wel kan doen is door middel van een test uitzoeken of je tekenen van stress, overspannenheid of burn-out hebt. Daarna is alsnog mijn advies om naar de huisarts te gaan. Een goede huisarts zal ook advies geven over de beste aanpak en het verloop opvolgen.
Stresspreventieve coaching

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je (gelukkig) nog niet in een stress, overspannen of burn-out situatie zit. Je hebt echter wel het gevoel dat er niet veel meer hoeft te gebeuren om daar wel in te komen. Je wilt het voor zijn en je wilt leren hoe jij het beste kan balanceren op jouw inspanning - ontspanningsbalans.

Ervaring leert dat jij met een paar gesprekken inzicht krijgt in hoe jouw balans eruit ziet en wat jij nodig hebt om die balans te creëren en te behouden. Dan hebben we het gemiddeld over minimaal 3 tot maximaal 5 sessies.

Is stresspreventieve coaching iets voor jou of heb je nog aanvullende vragen neem dan vrijblijvend contact op

Korte achtergrond over de begrippen stress en burn-out

Maar wat is dat eigenlijk stress en burn-out? En dan hebben we ook nog overspannenheid. Ik zal een korte uitleg geven. Daarbij maak ik gebruik van de kennis uit het boek van Annita Rogier "Handboek Coachen bij Stress en Burn-out":

Stress
Stress is een prikkel die aanzet tot actie. Dat hoeft niet negatief te zijn: zonder stress komen we tot niets. Af en toe wat stress ervaren is niet schadelijk.
Stress ontstaat als er meer van je gevraagd wordt dan je denkt waar te kunnen maken. Stress ontstaat als de belasting (taaklast: werk en privé) groter is dan de belastbaarheid. De belastbaarheid wordt beïnvloed door de fysieke en mentale gesteldheid van de coachee.

Overspannenheid
Wanneer gaat het om stress en wanneer om overspannenheid? Langdurige blootstelling aan stress met weinig herstelperioden kan leiden tot overspannenheid.
Overspannenheid is een toestand met aanhoudende fysieke en/of psychische spanningsklachten, ontstaan door chronische overbelasting en stress waardoor iemand niet meer tot rust komt, het gevoel heeft het niet meer aan te kunnen en minder goed functioneert.
Het verschil met stress is dat:
• Het langer dan 3 maanden duurt;
• Er spanningklachten optreden;
• Het functioneren aangetast raakt.

Spanningsklachten zijn bijvoorbeeld:
• Lichamelijke en geestelijke vermoeidheid;
• Gespannen;
• Prikkelbaar;
• Concentratieverlies;
• Vergeetachtigheid;
• Emotioneel labiel;
• Slaapproblemen;
• En het sociaal, maatschappelijk en professioneel functioneren gaat minder goed.
Mensen geven vaak aan het gevoel van controle te verliezen en voelen zich machteloos.

Burn-out
Burn-out treedt pas op na langdurige, vaak jarenlange roofbouw op het lichaam. Een burn-out ontstaat als mensen ondanks de stress en spanningsklachten stug blijven doorgaan. Tot 2011 bestond er eigenlijk geen officiële diagnose voor burn-out. In 2011 is er een richtlijn gekomen waarin staat dat er sprake van een burn-out is als voldaan is aan elk van de volgende drie criteria:
• Er is sprake van overspanning;
• De klachten zijn meer dan 6 maanden geleden begonnen;
• Gevoelens van vermoeidheid en uitputting staan sterk op de voorgrond.
Kosten Particulier

Het intake/klik gesprek is gratis en vrijblijvend.

Tijdens het intake gesprek zal de investering voor jou met betrekking tot jouw coachtraject besproken worden.
Indien we overeen zijn gekomen dat we een traject aangaan zal ik de eerste 2 sessies door middel van een factuur in rekening brengen. Daarna ontvang je per sessie een factuur. 

Alle gesprekken vinden in principe plaats bij mij in mijn praktijk. Indien de afspraak elders plaatsvindt zal ik € 0,35 per kilometer in rekening brengen. Kosten zijn inclusief BTW

Mogelijke vergoedingen
Bij een basis zorgverzekering is het niet gebruikelijk dat coaching ten behoeve van jouw persoonlijke ontwikkeling vergoed wordt. Echter zijn er wellicht andere opties waar je wel gebruik van kan maken. Het is uiteraard geheel afhankelijk van jouw persoonlijke situaties en ik bied geen garanties, slechts mogelijkheden.

Check je CAO
Werk je voor een organisatie waarbij een CAO geldt kan het geen kwaad deze te checken, want de kans is aanwezig dat in jouw CAO een coaching- of opleidingsbudget is opgenomen. Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Dit bedrag is dan ieder jaar voor jou of jouw team gereserveerd door jouw werkgever en kan na overleg met jouw werkgever vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. Weten of dit ook voor jou geldt: check jouw CAO online of neem contact op met jouw HR afdeling om de CAO op te vragen.

Check bij de HR afdeling
HR of personeelszaken (P&O) beschikken vaak over een opleidings- of bijzonder budget wat besteed kan worden aan onder andere coaching. Het is goed om te weten dat coaching vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief is voor bedrijven en wordt dus zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR managers!
Heb je nog niet om een coachbudget gevraagd, maar je wilt goed beslagen ten ijs komen? Wat je kan doen is alvast een gratis klik gesprek plannen. In dit gesprek zouden we kunnen voorspreken hoe jij jouw coachbudget met jouw HR manager kunt bespreken. Ik kan daarnaast een passende offerte voor de HR manager maken waarin duidelijk het nut en doel van de coaching staan vermeld. Deze offerte kan je meenemen in jouw gesprek.

Check bij je Leidinggevende/Directeur
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de HR afdeling niet gaat over het budget voor persoonlijke ontwikkeling. In dat geval zal je waarschijnlijk naar je leidinggeven of de directeur moeten gaan.  Ook in dit geval is het mogelijk om eerst een gratis klikgesprek aan te vragen zodat ik je kan helpen hoe jij jouw wens voor persoonlijke ontwikkeling kan voorleggen aan je leidinggevende/directeur. Met daarbij een offerte voorstel die je ook kan voorleggen.

Check de Belastingdienst
De kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van 250 euro volledig belasting aftrekbaar. Het traject moet uiteraard wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gaat dan om kosten die gezien worden als 'studiekosten en scholingsuitgaven'. Coaching kan hieraan voldoen als je het inzet om beter of effectiever te presteren op je werk of als je het inzet bij het vinden van een andere baan, zowel bij je huidige werkgever als elders. De exacte voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt zijn als volgt:
• Je hebt geen recht op studiefinanciering
• De opleiding of studie (in dit geval: het coachingstraject) is gericht op je huidige of toekomstige beroep.
• Er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht (in dit geval: onder begeleiding van de coach).
• Uw totale kosten zijn hoger dan de drempel van 250 euro inclusief btw.

Voorbeeld: bij het particuliere uurtarief van € 85 euro per uur betekent dit dat de kosten al na ca. 3 uur coaching volledig aftrekbaar zijn. Concreet houdt dit in dat, afhankelijk van in welke belastingschijf uw inkomen valt, je boven € 250 tot 36,55%, 40,85% of zelfs 51,95% bespaart op de kosten van jou coachingstraject.

Rekenvoorbeeld: uw coachingstraject duurt 10 uur, normaal kost dit € 850. Voert u de kosten voor het coachingstraject op als studiekosten dan kost het coachingstraject u bij een belastingpercentage van 40,8% slechts € 604.90, een besparing van € 245,10! In dit rekenvoorbeeld betaalt je dus slechts € 60,49 per uur.

Belangrijk: omdat APCoaching & Training niet de begunstigde is van de belastingaftrek kunnen wij je geen garanties geven over de toepasbaarheid in jouw situatie. Neem bij twijfel contact op met je belastingadviseur, boekhouder, accountant of de belastingdienst. De exacte voorwaarden van deze regeling vindt u op de website van de Belastingdienst
Wanneer jij gebruik kan maken van deze regeling, geef dit dan aan bij mij. Ik zorg er voor dat er een duidelijke omschrijving van het traject op jouw factuur vermeld wordt.

Check je Arbeidsongeschiktheidverzekering
Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en ons coachtraject gebruiken om weer aan de slag te gaan is de kans zeer groot dat jouw volledige coachtraject vergoed wordt. Dit is niet gegarandeerd, informeer vooraf bij je verzekeringsmaatschappij wat de eventuele voorwaarden zijn.

Check bij het UWV
Helaas wordt coaching niet standaard vergoed door het UWV. Wellicht is er een andere vergoeding waar je wel gebruik van kan maken. Informeer daarvoor bij het UWV.
Kosten Werkgever

Graag wil ik u vragen om contact met mij op te nemen voor het maken van een op maat gemaakte offerte.

Belastingaftrek voor ondernemers
De kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Neem contact op met jouw accountant, boekhouder of belastingadviseur voor advies hoe je dit het beste kunt doen.